Program sektorowy INNOship ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora stoczniowym.

Program sektorowy INNOship w realizowny jest w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych
specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR najbliższy nabór wniosków o  dotacje w programie INNOSHIP planowany jest w następujących terminach:

  • rozpoczęcie naboru wniosków 17 czerwca 2019 r.
  • zakończenie naboru wniosków 16 września 2019 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

 

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 60 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu wynosi:

1) na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
  Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

– dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

  • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
  • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
2) 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3) 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
4) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon